Eigen-Wijze Vrouwencirkel 2022 - 2023

Afgelopen jaren heb ik intens gewerkt met vrouwen in een Maancirkel en vrouwencirkel. Deze kennis en ervaring gecombineerd met jarenlange beoefening van meditatie en sjamanistisch werk wil ik graag doorgeven. Mijn verlangen is dat de kracht en energie van vrouwen hier op Aarde kan stromen en vorm kan krijgen.

In een hechte en stimulerende cirkel kun je je verbinden, elkaar spiegelen en met elkaar een eigen antwoord vinden. Bij cirkels lees je meer over de kracht hiervan.

Helen en bekrachtigen
Ik nodig je van harte uit deel te nemen aan de vrouwencirkel waar ieder welkom is die het verlangen voelt om onderzoek te doen naar wat gaande is in haar eigen leven en hoe dit resoneert bij andere vrouwen.

  • Wat wil geleefd worden in jezelf, in je dagelijks leven thuis, op je werk, in relaties, in je levensfase?
  • Wat zegt dit over de universele/collectieve thema’s van vrouwen in deze tijd?
  • Wat wil er geheeld en bekrachtigd worden en wat wordt er van ons gevraagd?

Graag geef ik bedding aan dit proces wat gaande is in de vrouwencirkel. We verbinden het grote wetende veld met persoonlijke thema’s en andersom. Wat ieder inbrengt aan kwaliteiten delen we zodat heling, helderheid en oude kennis die opgeslagen ligt beschikbaar komt en wordt vergroot.

Ritme van het Leven: balans in beweging
In de cirkel komen we een jaar lang 13 afnemende-West-Manen bij elkaar en bewegen met haar Maa(d)cyclus mee. Het levenswiel als plattegrond geeft ons de basis van het jaarritme en een gezamenlijke taal. Samen iedere maand ons afstemmen op de energie van dat moment geeft ons verdieping van ons eigen ritme: in balans - uit balans, stromend - weerstand. We verdiepen de beweginvan Yin en Yang, Donker en Licht in onszelf en ervaren de samenhang van de polariteiten steeds meer in en ons ons heen. De balans groeit in onszelf en in ons bestaan.

Vrouw zijn in een Cirkel
Samen met vrouwen in een veilige Cirkel geeft de kracht van erkennen en herkennen. Het durven delen, kwetsbaar mogen zijn, zien dat je niet de enige bent geeft vertrouwen en warmte. Het geeft de ruimte je schaduw te zien en je kracht te ontwikkelen. Het zonder oordeel spiegelen en spreken in de cirkel vormt de basis. De Grote Krachten van de Natuur zijn hierin ons Leermeesters

Verdieping
Het innerlijke proces verdiepen we door
- de kracht van en de ervaring met het Levenswiel eigen te maken
- de 4 Elementen (Aarde, Water, Lucht, Vuur) als bouwsten van ons lichaam en ons bestaan bewust te worden
- het ritme van de vier seizoenen en de 13 Manen ervaren
- kracht van getallen (1, 2 en het rimte van 3 en 4) en Heilgie Geometrie te leren kennen
- het contact met de onzichtbare wereld leren maken. Voor jezelf, voor elkaar en de mensen om je heen
- sjamanistishce tecnieken eigen maken (zoals veld openen en sluiten, danken, werken met Krachtbronnen, vraag en antwoord met krachtdieren)
- het vergroten van je bewustzijn met meditatie en insight dialogue

De bijeenkomsten hebben een vaste opbouw:
Aankomen en Lijfwerk
Openen van het Veld
Meditatie
Uitwisseling en vragen
Rituelen en oefeningen op het Levenswiel
Afsluiting van het Veld

Praktische informatie

We komen samen als het afnemende Maan is van 19.00 - 22.00 uur in Geinhoeve, Puccinihof 2A, Nieuwegein. Als de afnemende Maan in het weekend valt dan is het de hele dag van 9.30 tot 16.30 uur in de natuur.
De data zijn:
Zaterdag 17 september (hele dag)
Maandag 17 oktober 
Woensdag 16 november
Vrijdag 16 december
Zondag 15 januari         (hele dag)
Maandag 13 februari
Dinsdag 14 maart
Donderdag 13 april
Vrijdag 12 mei
Zaterdag 10 juli             (hele dag)
Dinsdag 8 augustus
Woensdag 6 september 

Iedere Maan ontvang je inspiratie voor die periode met oefeningen en uitnodigingen voor balans en verdieping. Kun je een keer niet dan hebben we contact over de inhoud van de bijeenkomst en wat je kunt doen.

De kosteen zijn €360,- per half jaar. Te betalen begin september 2022 en begin maart 2023

Opgeven
Heb je belangstelling laat me dat dan even weten via de mail. Dan maken we een afspraak voor een kennismaking.

Je kunt mij altijd bellen of mailen voor vragen.