Rituelen in je organisatie

Verbinden em inspireren
Een organisatie is een levend organisme met een eigen systeem van aandacht voor het individu, de onderdelen en het geheel. In de ondersteuning van dit organisme kunnen rituelen een belangrijke rol spelen voor verbinding en inspiratie.  

Voorbeelden zijn:

  • Je wilt in je organisatie een stap, keuze markeren zoals het vertrek van een leidinggevende of collega; een nieuw team dat van start gaat; een afdeling die wordt opgeheven of bedrijf dat failliet gaat. We maken een afspraak en samen onderzoeken wat nodig is voor jou, je team of bedrijf om deze keuze te markeren en met wie en wanneer je dat wilt. Zo ontstaat een helder beeld van het ritueel.
  • Je wilt in je organisatie bewust gebruik maken van de kracht van rituelen voor de samenhang in een team en het geheel. We inventariseren wat jullie in een organisatie al aan rituelen hebben zoals gezamenlijke lunch, nieuwjaarsborrel, beleidsdag, personeelsuitje, kerstviering. Samen onderzoeken we de diepere lagen die hiermee aangeraakt worden en welke blijven liggen. Vervolgens brengen we in kaart welke samenhang wenselijk is. In een kleine of grotere groep medewerkers brengen we de bevindingen van de huidige en wenselijk situatie in beeld en onderzoeken actief welke rituelen de inspiratie, de verbinding en het draagvlak kunnen creëren. We maken met elkaar een rituelenboek waarin we op een aantrekkelijke manier vastleggen welke en hoe jullie de rituelen levend kunnen houden.  

Praktische informatie

Wil je meer weten over de kracht van rituelen in een organisatie of wil je een ritueel voor/met je organisatie organiseren. Neem dan contact met mij op voor een afspraak.