Vieren

Ieder jaargetijde stilstaan bij jezelf 
Op ieder hoogtepunt van een seizoen is de energie het krachtigst. Het zijn sterke en intense momenten die een mooie bedding geven om met anderen stil te staan: terug te kijken, vooruit te kijken. Het is een moment van bezinning en verdieping met gelijkgestemden. Soms is het een dag en de andere keer is het een avond afhankelijk van het tijdstip in het jaar.

Midwinter en Midzomer: keerpunten
De Midwinter en Midzomer zijn keerpunten net zoals de ademhaling: adem in - rust(midzomer) - adem uit - rust(midwinter). Er is een aantal dagen stilte - rust. De energiestromen in de Natuur en in onszelf keren om. Van Donker naar Licht en andersom. Je staat in het Licht diep geworteld en ziet. Je staat in het Donker hoog verbonden en ziet. We staan op het Levenswiel in het midden van het Zuiden ( Rode vlak) en Winter (witte vlak). Het is een omkering van het Licht.

Lente- en Herfst Equinox: Balans
Met de Herfst en Lente-equinox is er op Aarde Balans. Er is overal evenveel Licht en Donker. Een mooi moment van samenzijn. De krachten spiegelen elkaar en zijn elkaars tegengestelden.

Bewegen naar buiten: Lente
Het Licht wordt weer méér, we zijn op weg naar de lichtste maanden. De Lente is één en al ontwaken en open barsten. Het is nieuw en fris en vol belofte. Alles krijgt weer kleur en er valt weer van schoonheid te genieten. Dit ontwaken gaat met horten en stoten. Het gaat om ruimte maken. Wat te voorschijn komt is nog kwetsbaar en heeft onze aandacht nodig. Het is een mooi moment om de balans op te maken: Wat is er in het donker in jou aan het ontkiemen? Wat is je Bron waar het uit voortkomt? Waar maak jij ruimte voor?

Staan in het Licht: Zomer
Het is een bijzonder moment van Stilstaan en Vol Zijn. De Zonnewende -het hoogtepunt van de Zon- de langste dag. De beweging naar buiten is tot een hoogtepunt gekomen en kan zich nu weer naar binnen keren. Dat is wat deze tijd vraagt de vruchten in ons te laten rijpen. Het is een innerlijk proces van binnen gevoed door het Licht van de Zon. Er is veel Licht en energie die ons uitnodigt te vol-groeien. Het is de tijd om stil staan bij wat bevrucht is in jou/ons. 

Bewegen naar binnen: Herfst 
Het Licht wordt weer minder, we zijn op weg naar de donkerste maanden. De bladeren kleuren en keren terug naar de Aarde. De Herfst is kleurrijk, aards en overvloedig. De vruchten zijn volgroeid en zijn klaar om geoogst te worden. Ze zijn rijp, sappig en vol energie. In de vruchten zitten de zaden die weer nieuw leven brengen in de Lente. Het gaat om terugkijken en ervaren wat is. Wat is ontkiemt, volgroeid en gerijpt in jou? Wat mag je oogsten en wat heb je laten gaan of wil je laten gaan? Je keert naar binnen en je maakt de balans op.

Staan in het donker: Winter
Met Midwinter staat de Aarde het verst weg van de Zon. Het is de langste nacht en de kortste dag. Alles is afgerond en heeft zich teruggetrokken en rust in Moeder Aarde. Met de Winterwende vieren we dat het Licht van de Zon vanaf deze dag weer gaat groeien. Het is het begin van een nieuwe cyclus de deur naar een nieuw begin! Het oude laten we achter ons en het nieuwe is in voorbereiding. De natuur is uitgeademd en is er een aantal dagen rust voor de inademing. Het is de tijd van inkeer en bezinning. 

Ont-moeten en samenzijn
We doen lijfwerk, meditatie en maken in het midden een winterse altaar. Het werkt als een ’spiegel’ van de energie van dat unieke moment. En natuurlijk is de trommel erbij en zingen we. Voor het altaar vraag ik je om iets mee te nemen. We sluiten af met een kopje thee en wat lekkers.

Opgeven
De vieringen zijn van 19.30 - ongeveer 22.00 uur:

Lente-equinox - maandag 20 maart
Zomerwende   - woensdag 21 juni
Herfst-equinox - vrijdag 22 september
Winterwende   - vrijdag 22 december
De kosten zijn €20,- per avond.

Heb je belangstelling laat het me dan even weten via de mail. Dan ontvang je praktische informatie. Het is meestal in boerderij Geinhoeve in Nieuwegein. 

Vieren van de Seizoenen in de Natuur
Het vieren van de Seizoenen geven een mooie bedding om terug te kijken, te bezinnen. In de zweethut voor vrouwen is dit een prachtig moment om dit te vieren in een warm samenzijn met vrouwen. Bij Zweethutten voor vrouwen lees je er meer over. 

Bel of mail me als je je wilt opgeven of als je vragen hebt.